• Vi§VÉ | VIVE

Om Advokatene

Gunhild Vehusheia

gv@viveadvokater.no

+47 924 68 710

Advokat Gunhild Vehusheia jobber i hovedsak med ulike bistandsadvokatoppdrag, og foreldrekonflikter, arbeidsrett, erstatningsrett, barnevern og skifte.

Hun har arbeidet mye med ulike former for utnytting av utsatte og sårbare grupper i Norge, f.eks. med tvangsarbeidssaker og utnyttelse av au pairer. Hun har opparbeidet seg en særlig kompetanse både innen praktiske og juridiske problemstillinger knyttet til menneskehandel, tvangsarbeid og vold i nære relasjoner mot barn, kvinner og menn. Hun har skrevet flere artikler og innlegg om ulike juridiske tema, og har holdt mange foredrag innen temaet både i inn og utland. Vehusheia er veileder og sensor ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

 • 2015 - dd advokat og partner i Vi§Vé Advokater AS
 • 2012 - 2015 Advokatfullmektig og advokat hos Advokatkontoret Salomon-Johansen AS
 • 2009 - 2012 Daglig leder for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Oslo
 • 2008 Juridisk rådgiver i Barne- og familieetaten, Oslo kommune
 • 2004 - 2008 Organisasjonsrådgiver i Multiconsult AS, Oslo
 • 1992 - 2000 Besøkshjem, barnevernet i Grimstad kommune

Utdanning

 • 2004 - 2006 Prosjektforum i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo
 • 1996 - 2003 Cand.jur, Universitetet i Oslo. Valgdel i internasjonal rett og menneskerettigheter. Spesialoppgave "Den juridiske konstruksjonen av den gode mor".
 • 1995 - 1995 Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo

Relevante verv/andre oppdrag

 • Veileder for masterstudenter ved Universitet i Oslo
 • Foreleser på Politihøyskolen i Oslo
 • Foreleser på Oslo Met
 • Tidligere styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Tidligere faglig ansvarlig for faget "Retten til et liv uten vold", i regi av Kvinneuniversitetet og Høyskolen på Nesna

Astrid K. Haldorsen

akh@viveadvokater.no

+47 973 45 095

Advokat Haldorsen jobber aller mest med foreldrekonflikter, arbeidsrett, utlendingsrett og ulike forsvarer- eller bistandsadvokatoppdrag. Men hun er stadig innom noe nytt, og gjør det hun kan for å ivareta klientene sine på en best mulig måte. Hun brenner for likeverd og at også sårbare og utsatte grupper skal få oppfylt sine rettigheter.

Hun har spesialisering innen barnerett, utlendingsrett, arbeidsrett og diskrimineringsrett. Hun har opparbeidet seg god kompetanse i foreldretvister, og har særlig jobbet med sammensatte barnesaker hvor det i tillegg til konflikt mellom foreldrene typisk er barnevern og/eller politi involvert, samt hvor én eller begge foreldre har tilknytning til et annet land. Tvang fra det offentlige er et område hun har jobbet med, slik som tvangstiltak for personer med psykisk utviklingshemming, og hun tar gjerne på seg flere slike oppdrag.

Arbeidserfaring 2021 – dd. Vi§Vé Advokater AS 2020 – 2021 Advokatfullmektig Østby Aarskog advokatfirma AS 2010 – 2012 Nyhetsdesigner/mediegrafiker, VG 2007 – 2009 Grafisk designer, Rød Tråd AS, Tromsø 2003 – 2007 Mediegrafiker, Bladet Nordlys AS, Tromsø

Utdanning 2011 – 2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, med profilen «velferd og likeverd». Avhandling: «Det diskrimineringsrettslige individuelle vernet mot seksuell trakassering og kjønnstrakassering i arbeidslivet. En komparativ studie av vernets materielle innhold i Norge og Sverige med fokus på arbeidsgivers ansvar.»

2010 – 2011 Arabisk og Midt-Østen, Universitetet i Oslo

Annet

 • Gründer og daglig leder av Egalia senter mot diskriminering AS
 • Tok initiativ til og startet den ideelle organisasjonen «Bli med» i Eidsvoll, som skaper lavterskel kostnadsfrie møteplasser
 • Ulike verv i Norsk Grafisk Forbund, Fellesforbundet og LO

Lenker:

Diskriminering på grunn av graviditet er ikke tillatt

Barn har også krav på å slippe diskriminering

Egalia senter mot diskriminering arbeider for likeverd og mot diskriminering: www.egalia.org