• Vi§VÉ | VIVE

Om Advokatene

Gunhild Vehusheia

gv@viveadvokater.no

+47 99889988

Advokat Gunhild Vehusheia jobber med i hovedsak med ulike bistandsadvokatoppdrag og oppdrag vedrørende foreldrekonflikter, arbeidsrett, barnevern og skifte.

Hun har arbeidet mye med ulike former for utnytting av utsatte og sårbare grupper i Norge, f.eks. med tvangsarbeidssaker og utnyttelse av au pairer. Hun har opparbeidet seg en særlig kompetanse både innen praktiske og juridiske problemstillinger knyttet til menneskehandel, tvangsarbeid og vold i nære relasjoner mot barn, kvinner og menn. Hun har skrevet flere artikler og innlegg om ulike juridiske tema, og har holdt mange foredrag innen temaet både i inn og utland.

Arbeidserfaring

 • 2015 - dd advokat og partner i Vi§Vé Advokater AS
 • 2012 - 2015 Advokatfullmektig og advokat hos Advokatkontoret Salomon-Johansen AS
 • 2009 - 2012 Daglig leder for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Oslo
 • 2008 Juridisk rådgiver i Barne- og familieetaten, Oslo kommune
 • 2004 - 2008 Organisasjonsrådgiver i Multiconsult AS, Oslo
 • 1992 - 2000 Besøkshjem, barnevernet i Grimstad kommune

Utdanning

 • 2004 - 2006 Prosjektforum i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo
 • 1996 - 2003 Cand.jur, Universitetet i Oslo. Valgdel i internasjonal rett og menneskerettigheter. Spesialoppgave "Den juridiske konstruksjonen av den gode mor".
 • 1995 - 1995 Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo

Relevante verv/andre oppdrag

 • Veileder for masterstudenter ved Universitet i Oslo
 • Foreleser på Politihøyskolen i Oslo
 • Foreleser på Oslo Met
 • Tidligere styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Tidligere faglig ansvarlig for faget "Retten til et liv uten vold", i regi av Kvinneuniversitetet og Høyskolen på Nesna

Silje Marie Finsæther Lourens

smf@viveadvokater.no

+47 88998899

Silje Finsæther Lourens jobber med saker knyttet til barne- og familierettslige problemstillinger. Hun jobber også som bistandsadvokat. Videre har hun lang erfaring utlendingsrett etter mange år i utlendingsforvaltningen. Herunder tar hun oppdrag knyttet til familieinnvandring, utvisning, tilbakekall av oppholdstillatelser, permanent opphold, statsborgerskap. Hun har også kompetanse vedrørende de særegne reglene knyttet til innvandring fra EØS-området.

Arbeidserfaring

 • 2018- dd Advokat i Vi§Vé Advokater AS
 • 2015-2017 Advokatfullmektig i Vi§Vè Advokater AS
 • 2013-2015 Seniorrådgiver i Utlendingsnemndas (UNE) fagavdeling
 • 2009-2013 Saksbehandler i Utlendingsnemnda (UNE)
 • 2008-2013 Prosjektleder i Juridisk rådgivning for kvinners (JURKS) rettshjelpsprosjekt i Tanzania
 • 2008-2009 Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Utdanning

 • 2008 Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo