• Vi§VÉ | VIVE

Et brennende engasjement for dine rettigheter

Kompetanse og fagområder

Vi§Vé Advokater bistår våre klienter med å finne praktiske løsninger som er godt juridisk forankret.

Vi har bred og variert erfaring fra mange rettsområder med særlig kompetanse som bistandsadvokat og i saker som angår barn, familie, arbeid og oppholdstillatelse.

Våre advokater

Gunhild Vehusheia

gv@viveadvokater.no

+47 924 68 710

Les mer om dem